Polityka prywatności

 1. WPROWADZENIE 

  

Fundacja Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie, przy ul. Zielnej 39, 00-108 Warszawa (zwana dalej Instytutem lub Administratorem),  wypełniając obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO), pragnie przekazać Państwu informacje dotyczące przetwarzania i ochrony Państwa danych osobowych. 

Informacje zawarte w niniejszej Polityce prywatności pomogą Państwu zrozumieć: 

 • jakie dane osobowe zbiera i przetwarza Instytut na stronie internetowej kontrojanski.pl, stanowiący sklep internetowy Instytutu, 
 • w jakim celu są one wykorzystywane oraz 
 • jakie przysługują Państwu prawa w związku z ochroną danych osobowych. 

Pełna klauzula informacyjna dotycząca szeregu innych procesów przetwarzania danych w ramach działalności Instytutu dostępna jest tutaj

 1. PROCESY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH w INSTYTUCIE 

  

Instytut zbiera i przetwarza dane osobowe za pośrednictwem strony internetowej kontrojanski.pl w związku z: 

 1. realizacją umów sprzedaży książek i innych materiałów w ramach działalności sklepu internetowego <czytaj dalej> 
 1. nawiązywaniem kontaktu za pośrednictwem dostępnego na stronie internetowej formularza kontaktowego <czytaj dalej> 
 1. utrzymywaniem stałego kontaktu z Instytutem w związku z realizacją jego celów statutowych, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych (kampaniach, debatach, seminariach, konferencjach naukowych i prasowych), a także możliwościach wspierania działalności Instytutu <czytaj dalej> 
 1. korzystaniem przez użytkowników ze stron internetowych Instytutu (używanie plików cookies) <czytaj dalej> 
 1. KATEGORIE DANYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ INSTYTUT 

  

Instytut zbiera i przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do zrealizowania celu, w którym zostały zebrane. 

W zależności od celu oraz podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych Instytut może zbierać i przetwarzać m.in. następujące dane: 

 1. dane identyfikujące, w tym: imię, nazwisko; 
 1. dane kontaktowe, w tym: adres zamieszkania lub adres do korespondencji, numer telefonu, adres e-mail; 
 1. dane zbierane w ramach realizacji umowy sprzedaży zawartej w ramach zakupów w sklepie internetowym Instytutu oraz wynikające z przepisów o rachunkowości. Są to dane niezbędne do realizacji umowy sprzedaży oraz przygotowania dokumentów księgowych, w tym faktur i rachunków, tj. numer identyfikacji podatkowej (NIP), nr REGON, dane adresowe do realizacji zamówienia, firma przedsiębiorcy, adres e-mail, numer telefonu.  
 1. CELE, PODSTAWY PRAWNE I OKRESY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH w INSTYTUCIE 

  

1. Jeśli zawierają Państwo umowę sprzedaży w ramach sklepu internetowego Instytutu.  

Dotyczy osób, które kupują w sklepie internetowym Instytutu publikacje naukowe, książki, i inne materiały dostępne w ofercie sklepu internetowego, prowadzonego w ramach działalności gospodarczej Instytutu. Płatności są realizowane za pośrednictwem i przy użyciu systemu płatności  tpay.pl.  

  

Cel 
przetwarzania danych osobowych 
Podstawa prawna 
przetwarzania danych osobowych 
Okres 
przetwarzana danych osobowych 
realizacja umowy sprzedaży, realizacja zamówienia, w tym dostarczenie jej kupującemu, kontakt w związku z realizacją zamówienia art. 6 ust. 1 lit. b RODO okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania danych osobowych 
zarządzanie wpłatami od kupujących, w tym wystawianie dokumentów księgowych (faktur i rachunków)  art. 6 ust. 1 lit. b RODO  okres realizacji umowy, w tym wystawienia rachunku/faktury niezbędnych do rozliczenia 
kontaktowanie się z kupującymi za pomocą poczty elektronicznej w celu odpowiedzi na ich zapytania bądź zgłoszenia art. 6 ust. 1 lit. f RODO   okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zapytania lub zgłoszenie kupującego  
informowanie o realizacji celów statutowych Instytutu, w tym informowanie o organizowanych akcjach społecznych, a także możliwościach wspierania działalności Instytutu (w przypadku osób wybierających opcję newsletter przy zakupie w sklepie internetowym Instytutu)   art. 6 ust. 1 lit. f RODO 
 prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest utrzymywanie stałego kontaktu z naszym Instytutem w związku z jego celami statutowymi 
okres niezbędny do osiągnięcia celu, jednak nie dłużej niż do złożenia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń (art. 17 ust.3 lit. e RODO) 
dochodzenie roszczeń i obrona przed ewentualnymi roszczeniami z tytułu zawartej umowy sprzedaży, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez Administratora art. 6 ust. 1 lit. f RODO art. 17 ust. 3 lit. e RODO okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikający z przepisów prawa 
prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz innymi przepisami szczególnymi okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa 

  

 2. Jeśli otrzymują Państwo od Instytutu informacje o realizacji celów statutowych Instytutu. 

  

Dotyczy to osób, które zapisały się do listy mailingowej, osób komunikujących się z Instytutem za pośrednictwem portali społecznościowych (facebook, twitter, youtube). 

  

Cel 
przetwarzania danych osobowych 
Podstawa prawna 
przetwarzania danych osobowych 
Okres 
przetwarzania danych osobowych 
informowanie o realizacji celów statutowych Instytutu, w tym informowanie o organizowanych akcjach społecznych (kampaniach, akcjach, protestach, petycjach, debatach, seminariach, konferencjach naukowych lub prasowych), a także możliwościach wspierania działalności Instytutu art. 6 ust. 1 lit. f RODO 
realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora, którym jest utrzymywanie stałego kontaktu z naszym Instytutem w związku z jego celami statutowymi 
  
okres niezbędny do osiągnięcia celu, jednak nie dłużej niż do złożenia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych 
ustalenie, dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami, w tym udokumentowanie zgłoszonych sprzeciwów wobec przetwarzania danych osobowych art. 6 ust. 1 lit. f RODO art. 17 ust. 3 lit. e RODO prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez Administratora   okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikający z przepisów prawa 

  

3. Jeśli korzystają Państwo z formularzy kontaktowych dostępnych na stronach internetowych prowadzonych przez Instytut. 

  

Dotyczy to osób fizycznych, które zadały pytania lub złożyły zgłoszenia za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronach administrowanych przez Instytut. 

  

Cel 
przetwarzania danych osobowych 
Podstawa prawna 
przetwarzania danych osobowych 
Okres 
przetwarzana danych osobowych 
kontakt w związku z pytaniem lub zgłoszeniem złożonym za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie www art. 6 ust. 1 lit. f RODO 
realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony www 
okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytania lub zgłoszenie, jednak nie dłużej niż do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych 
informowanie o realizacji celów statutowych Instytutu, w tym informowanie o organizowanych akcjach społecznych, a także możliwościach wspierania działalności Instytutu   art. 6 ust. 1 lit. f RODO 
 prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest utrzymywanie stałego kontaktu z naszym Instytutem w związku z jego celami statutowymi 
okres niezbędny do osiągnięcia celu, jednak nie dłużej niż do złożenia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń (art. 17 ust.3 lit. e RODO) 
ustalenie, dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami, w tym udokumentowanie zgłoszonych sprzeciwów wobec przetwarzania danych osobowych art. 6 ust. 1 lit. f RODO art. 17 ust. 3 lit. e RODO prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez Administratora okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikający z przepisów prawa 

  

4. Jeżeli korzystają Państwo ze stron internetowych Instytutu. 

  

Dla Państwa wygody witryny internetowe prowadzone przez Instytut używają plików cookies w następujących celach: 

 • aby dostosować serwis do potrzeb użytkowników takich jak np. zapamiętania preferowanego języka lub rozmiaru czcionki, 
 • w celach statystycznych poprzez anonimową analizę zachowań użytkowników strony internetowej, 
 • aby zrozumieć działania, zachowania i zainteresowania odwiedzających nasze witryny internetowe, 
 • aby rozpoznać nowych lub byłych użytkowników, 
 • aby ulepszać naszą stronę internetową i lepiej rozpoznawać Państwa wizyty na naszych platformach, 
 • aby zintegrować się z serwisami społecznościowymi, 
 • aby ułatwić korzystanie z podstawowych funkcji strony internetowej, 
 • do obsługi ukierunkowanych reklam. 

Witryna korzysta niekiedy z usług internetowych osób trzecich do wyświetlania określonych treści, na przykład obrazów lub filmów wideo. Instytut nie jest w stanie uniemożliwić tym stronom czy domenom zbierania informacji dotyczących sposobu korzystania z umieszczonych tam treści przez naszych użytkowników. Aby zapoznać się ze sposobem wykorzystywania przez nie pozyskanych informacji o użytkownikach oraz możliwościami rezygnacji z odpowiednich cookies lub usunięcia takich danych, należy przeczytać warunki korzystania z tych stron w zakresie prowadzonej polityki prywatności i plików cookies. 

 1. UPRAWNIENIA PRZYSŁUGUJĄCE PAŃSTWU W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH PRZEZ INSTYTUT 

  

W związku z przetwarzaniem przez Instytut Państwa danych osobowych przysługuje Państwu: 

 1. prawo dostępu do Państwa danych osobowych na podstawie art. 15 RODO; 
 1. prawo do sprostowania Państwa danych osobowych na podstawie art. 16 RODO; 
 1. prawo do żądania usunięcia danych w przypadkach określonych w art. 17 ust. 1 RODO (z zastrzeżeniem wyjątków określonych w przepisie art. 17 ust. 3 RODO), w szczególności w przypadku skorzystania przez Państwa z następujących uprawnień: 

a) prawa do wycofania zgody – w przypadku przetwarzania danych osobowych przez Instytut na podstawie zgody – osoby fizyczne mają prawo w dowolnej chwili wycofać swoją zgodę, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Należy jednak pamiętać, że Instytut nie przetwarza danych osobowych na podstawie zgody, gdyż zwykle działa w oparciu o inne podstawy prawne zawarte w art. 6 RODO a określone w pkt IV niniejszej Polityki. Spełnienie którejkolwiek z podstaw prawnych określonych w art. 6 RODO jest wystarczające, aby Instytut mógł przetwarzać Państwa dane;   

b) prawa do wniesienia sprzeciwu – w przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Instytut (np. w przypadku informowania o realizacji celów statutowych Instytutu, wysyłki zaproszeń na wydarzenia publiczne organizowane przez Instytut, wysyłce do darczyńców podziękowań za wsparcie). W takim przypadku Instytut nie będzie dalej przetwarzać danych osobowych lub ograniczy przetwarzanie, chyba że wykaże istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania danych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń Instytutu; 

 1. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w art. 18 RODO; 
 1. prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach art. 20 RODO. 

  

Jeżeli chcą Państwo skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień, Instytut umożliwia kontakt z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pomocą e-maila: [email protected] lub drogą pocztową: Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”. 

  

W razie uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

  

 1. PODEJMOWANIE ZAUTOMATYZOWANYCH DECYZJI WOBEC PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH 

  

Państwa dane mogą być przetwarzane przez Instytut w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane  

  

 1. UDOSTĘPNIANIE PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH PODMIOTOM TRZECIM 

  

Instytut stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne by Państwa dane osobowe były bezpieczne, w tym zabezpiecza dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, ich utratą lub zniszczeniem. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych osobowych w Instytut zostały wdrożone odpowiednie zabezpieczenia personalne, organizacyjne, techniczne (informatyczne) i fizyczne. 

  

Przekazujemy dane osobowe innym podmiotom wyłącznie gdy zezwalają nam na to przepisy. W takim przypadku, w umowie przewidujemy postanowienia i mechanizmy bezpieczeństwa w celu ochrony danych oraz zachowania naszych standardów w zakresie ochrony danych, ich poufności i bezpieczeństwa. 

  

Dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć: 

 1. pracownicy i współpracownicy Instytutu upoważnieni do przetwarzania Państwa danych osobowych na polecenie Administratora; 
 1. podmioty, którym Instytut powierzył przetwarzanie Państwa danych osobowych, w tym podmioty świadczące na rzecz Instytutu usługi hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze, prawnicze, księgowe, kadrowe. 

  

Instytut może przekazywać Państwa dane osobowe do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego i organizacji międzynarodowych, co jest związane z zakresem prowadzonej przez Instytut działalności oraz podejmowanej współpracy z różnymi podmiotami. Instytut zapewnia, że dane będą przekazywane do państw, wobec których Komisja Europejska wydała decyzje o spełnianiu przez nie odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych lub z zachowaniem wszelkich wymogów prawnych, w tym na podstawie stosownej umowy, zawierającej klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską, zapewniając odpowiedni sposób zabezpieczenia przekazywanych danych osobowych. 

  

 1. ZMIANY NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI 

  

Mając na uwadze zasadę przejrzystości Instytut będzie regularnie dokonywał przeglądu i aktualizacji powyższej Polityki prywatności poprzez opublikowanie jej nowej wersji na swojej stronie internetowej. 

  

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE USŁUGI NEWSLETTERA 

  

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, 00-108 Warszawa (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych, wydarzeniach publicznych i możliwościach wspierania działalności administratora danych, w tym poprzez e-mail, sms, bezpośredni kontakt telefoniczny. Podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera ani kontakt poprzez sms lub bezpośredni kontakt telefoniczny. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym. Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze, prawnicze, księgowe, kadrowe. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy. Jednak nastąpi to wyłącznie jedynie w zakresie na jaki będzie pozwalać prawo, w szczególności na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony lub standardowych klauzul umownych UE. W każdym wypadku Fundacja zapewnia możliwość uzyskania dalszych informacji i otrzymania kopii odpowiednich zabezpieczeń. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi zasad przetwarzania danych osobowych w Instytucie mogą Państwo zapoznać się w Polityce prywatności na stronie https://ordoiuris.pl/polityka-prywatnosci